Nasıl Üye Olunur?

Birliğimize üye olmak için başvuru formunu ve taahhütnameyi doldurup, aşağıda yer alan gerekli belgeler ile birlikte herhangi bir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine veya İrtibat Bürolarına başvurunuz.
 
Gerekli Belgeler
 
Tek vergi numarasına ilişkin vergi dairesi vergi mükellefiyet yazısı
 
İmza sirküleri fotokopisi
 
Gerçek ve tüzel kişi tacirler için: Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile unvanı ve ortaklığı gösteren en güncel Ticaret Sicil Gazetesi örneği

Esnaf ve sanatkarlar için: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınan üzerinde esnaf sicil numarası bulunan faaliyet belgesi fotokopisi

Joint-venture ve konsorsiyumlar için: Durumlarını bildirir ortaklık sözleşmesi

Şahıs firmaları için: Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi
 
Aidat nasıl ödenir?
  
Giriş aidatı 200 (ikiyüz) TL, yıllık aidat 0 (sıfır) TL’ dir. 

Genel Sekreterliğimiz veznesine elden ya da aşağıdaki hesap bilgilerine banka aracılığıyla ödeme yapabilirsiniz.

ING BANK Şube Kodu: 174

IBAN: TR60 0009 9028 9721 7300 1000 01